Zásady správnej inštalácie ponorných čerpadiel na čistú vodu

Ochrana chodu nasucho
 1. dostatočný zdroj čistej vody bez piesku a nečistôt (predpoklad spoľahlivosti a životnosti)
 2. správne umiestniť čerpadlo v zdroji vody
  1. celé ponoriť do vody (chladené vodou) – okrem čerpadiel chladených pretekajúciou vodou (napr. typ EBARA IDROGO)
  2. umiestniť čerpadlo tak, aby pri svojej činnosti nevírilo piesok a nečistoty v studni:
   • umiestniť dostatočne vysoko od dna (u vŕtaných studní min. 2 m, u kopaných min. 0,5 m)
   • umiestniť až nad nasávacie otvory v stených studne (min. 50 cm nad ne)
   • správne nainštalované čerpadlo nenasáva vodu s pieskom a nečistotami
 3. správne zavesiť čerpadlo v studni:
  1. nikdy neumiestniť na dno studne (do kalníka s nečistotami)
  2. zavesiť na vhodné nehrdzavejúce lanko (silon, nerez a pod.)
 4. správne elektricky pripojiť cez motorový spúšťač (trojfázové), alebo istič (jednofázové)
 5. zabezpečiť ochranu chodu nasucho (výdatným zdrojom, el. snímačom hladiny, plavákom a i.)
 6. zvoliť výtlačné potrubie z vhodných materiálov a dimenzií podľa čerpadla
 7. dodržať max. ponor čerpadla, max. dĺžku nepretržitej činnosti a pracovnú polohu čerpadla
 8. spätnú klapku upevniť min. 2 – 5 m nad čerpadlo
 9. zabrániť kontaktom so stenou studne (vrtu) pri prevádzke ponorky
 10. dodržať pokyny v návode na inštaláciu a prevádzku