Výmena gumového vaku v nádrži ZILMET

Obrázok 1 – Odtiahneme postupne všetky skrutky na prírube. Použijeme kľúč č.13

Obrázok 2 – Skrutky odložiť a demontovať prírubu tak aby sme videli vak.

Obrázok 2b – nádrže ZILMET od objemu 50l sú uchytené aj na zadnej strane, čo zvyšuje životnosť keďže sa vak nedotýka spodnej strany nádoby. Demontujeme kľúčom č.11 zadný ventilok a uvoľníme tak vak uchytený ku ventilku zo zadnej strany.

Obrázok 3 – vytiahneme poškodený vak z nádoby

Obrázok 4 – vizuálne aj rukou skontrolovať či sa na vnútornej strany nádoby nenachádza ostrá hrana ktorá by mohla poškodzovať vak. V prípade uniknutej vody v nádobe ju necháme preschnúť. V prípade že je nádoba extra skorodovaná je nutná výmena celej nádoby

Obrázok 5 – vložiť do nádoby nový vak. V prípade nádoby objemu 50l a vyššie je potrebné zadné “uško” vaku prichytiť o zadnú prírubu na ventilok a spolu ich prestrčiť do zadného otvoru. Následne utiahnuť ventilok príslušným kľúčom.

Obrázok 6 – prednú časť vaku pritlačíť na prírubovú časť nádoby tak aby predný lem bol tesnením medzi nádobou a prírubou

Obrázok 7 – nasadiť prírubu a podoťahovať rovnomerne jednotlivé skrutky na prírube

Obrázok 8 – Protitlak vzduchu dotlakujeme cez ventilok na požadovanú úroveň podľa systému v ktorom sa používa. Odporúčame natlakovať nádobu na hodnotu o 10 % nižšiu, ako je spodná hodnota tlakového spínača. Napr. pri tlakovom spínači 2/3,5Bar je to hodnota 2Bar -10% = 1,8 bar. Kontrolu je možné spraviť aj pomocou tlakomeru na kontrolu tlaku v pneumatikách. Nádobu znovu prekontrolujte po 2hodinách, ak drží tlak môžete ju zapojiť do systému.

UPOZORNENIE:

Základom prevencie opotrebovania/poškodenia vaku je pravidelná kontrola tlaku v nádobe. Výrobca preto odporúča kontrolovať tlak v nádobe každé 2-3 mesiace. Nedostatočný tlak v nádobe má za následok časté spínanie čerpadla čo spôsobuje nadmerné opotrebenie tlakového spínača aj čerpadla a predčasné prederavenie vaku trením na malej ploche.

POZOR, tlak sa kontroluje a nádoba sa dofukuje vždy pri vypustenom systéme!

Základný postup:

1. odpojiť vodáreň od el. energie vytiahnutím el. zástrčky z el. zásuvky

2. uvoľniť tlak v rozvode vody otvorením najbližšieho kohúta

3. po chvíli manometer vodárne ukazuje nulový tlak v rozvode vody

4. skontrolovať automanometrom hodnotu protitlaku v nádrži

5. ak nie je dostatočný protitlak, dofúkať predfúkaný protitlak na stanovenú hodnotu –uvedené na štítku a v návode (0,2 bar pod nastavenú spodnú hodnotu tlakového spínača)

6. skontrolovať tlak automobilovým manometrom

7. skontrolovať, či ventilka neprepúšťa vzduch. Ak prepúšťa treba ju tiež vymeniť za originál ventilku ZILMET. Ak sa vykoná výmena nového vaku a ponechá sa stará nedostatočne tesniaca ventilka, dôjde v krátkom čase opätovne k extrémnej situácii a opätovnému poškodeniu aj nového vaku