Čerpadlá trkacie

Vodný trkač (poháňaný čerpanou vodou)

Čerpacie zariadenie poháňané čerpanou vodou.

Princíp:

Trkač pracuje na princípe vodného nárazu, ktorý vzniká v potrubí s prúdiacou kvapalinou pri jeho prudkom uzatvorení. Náhlym nárastom tlaku je možno dopravovať vodu do vyšššie položeného miesta ako je spád, na ktorom trkač pracuje.

Funkcia:

Voda priteká k trkaču potrubím. Trkací ventil je zaťažený závažím o niečo viac, ako je hydrostatický tlak vody v potrubí. Trkací ventil klesne a otvorí odtok vody. Voda začína v potrubí prúdiť a postupne naberá rýchlosť, až do momentu kedy strhne klapku a uzatvorí odtok z potrubia, čím prudko stúpne tlak a voda nadvihne výtlačný ventil a jej určité množstvo sa natlačí do vzdušníku, kde stáča vzduch. Výtlačný ventil sa vlastnou váhou znovu uzatvorí. Stlačený vzduch vo vzdušníku tlačí vodu do vyššie položeného vodojemu. Medzitým sa voda v prívodnom potrubí celkom zastavila, závažie znovu otvorí trkací ventil a voda začne naberať rýchlosť, .... celý proces sa periodicky opakuje. Značná časť vody sa spotrebuje na nabratie náležitej rýchlosti a voda sa do vzdušníku čerpá len krátky okamih. Napriek pomerne malej účinnosti je trkač spoľahlivým čerpacím zariadením, pretože v ňom nie sú rotujúce časti a netreba ho mazať.

Trkač môže pracovať od spádu minimálne 1 meter (optimálne od 2 metrov). Trkač klasickej konštrukcie vytlačí vodu maximálne do 25-násobku pôvodného spádu. Pre správnu činnosť trkača je nutné pravidelne dopĺňať zásobu vzduchu vo vzdušníku. Dôležitá je dostatočná dĺžka prívodného potrubia.

 

Technické údaje:
Hmotnosť: 8 kg
Spádová výška: 1 - 5 m
Max. výtlačná výška: 40 m
Pripojovacie potrubie: G2", G3/4"
Rozmery: 450 x 140 x 240 mm


náčrt

 

Legenda:
h spád vody (m)
H výtlačná výška (m)
Q výtlačné množstvo vody

image

krivka

Položiek: 3

na stránku

Položiek: 3

na stránku