Ako si správne vybrať vodáreň
Rady pre vaše rozhodnutie

ÚVODOM:

 • Laickým pohľadom sa zdá, že každá vodáreň splní požiadavky pre zásobovanie vodou, nanajvýš vnímame rozdiely vo veľkosti nádrže, rozhodujúce sú však parametre použitého čerpadla!
 • Mylný je názor, že zakúpením väčšej nádrže dosiahneme z vodárne väčší výkon alebo vyšší tlak
 • Realita je však iná a až po kúpe vodárne s nižšími parametrami zistíme, že sme urobili chybu. Zo slabšieho sa výkonnejšie čerpadlo nedá urobiť. A obvykle je potrebné kúpiť novú vodáreň s primeranými parametrami pre potrebu v rodinných domoch či chatách
 • Domáce vodárne dnes ponúkajú za akciové ceny hypermarkety a iné nešpecializované predajne, kde Vám však nikto odborne neporadí. Jedná sa obvykle o lacné čínske výrobky pod rôznymi značkami vo svete čerpadiel neznámych výrobcov (rôzne nemecké či francúzske názvy). Použité čerpadlá majú obvykle pre domáce vodárne malý výtlak (len 35 až 42 m) a malú 20 litrovú nádrž. Obvykle uvádzajú max. výtlak čerpadla ako výkon vodárne, čo je zavádzajúce, lebo túto hodnotu čerpadlo dosiahne pri nulovom prietoku a treba od nej odpočítať asi 8m na sanie a taktiež straty v rozvode!
 • Na vodárni obvykle nenájdete pre vodáreň najdôležitejší údaj: v akých tlakoch pracuje tlakový spínač a tým aj vodáreň, ani výrobcu vodárne, výrobné číslo vodárne, parametre vodárne (nepostačujú parametre čerpadla) a pod.
 • Vodáreň patrí medzi výrobky, ktoré odporúčame zakúpiť v odborných špecializovaných predajniach, kde Vám poradia, majú k dispozícii kvalitné príslušenstvo a majú zabezpečený aj servis výrobkov
 • Preto Vám chceme nasledujúcimi radami pomôcť pri výbere vodárne a je len na Vás akú značku z ponuky na trhu uprednostníte
 • Domáca vodáreň je určená na zásobovanie domu či chaty pitnou, alebo úžitkovou vodou
 • je možné ju využívať aj na zavlažovanie, treba však dodržať určité zásady:
  • dôležité je dodržať, aby čerpadlo nebolo v krátkych intervaloch zapínané a vypínané tlakovým spínačom (hrozí predčasné opotrebovanie čerpadla, alebo až jeho poškodenie vinou užívateľa!)
  • každý výrobca elektromotorov predpisuje max. 40 zopnutí elektromotora za hodinu !!!

Vodáreň - častiVodáreň sa skladá z týchto častí:

 • čerpadla (1) ( samonasávacie, ponorné, na objednávku aj iné)
 • automatiky (2) s príslušenstvom (tlakový spínač, tvarovka, manometer, el. pripojenie, flexibilná hadica)
 • tlakovej nádrže vody (3) rôzneho objemu (horizontálna, alebo vertikálna) s gumovým vakom alebo bez neho (staršie verzie)

Aký je princíp vodárne, aký je význam nádrže a jej veľkosť ?

 • Čerpadlo (na vodárni) dodáva do rozvodu vody určitý prietok vody, pod určitým tlakom Hodnoty prietoku a tlaku sú dané hydraulickými (konštrukčnými) možnosťami čerpadla. Prestavením tlakového spínača, ani väčšou nádržou ich nevylepšíte
 • V čase, keď je čerpadlo vypnuté, tlačí vodu z nádrže do rozvodu predfúkaný protitlak, ktorý je v priestore medzi gu
 • movým vakom a plášťom nádrže (u starších jednopriestorových pozinkovaných nadrží je vzduch priamo v nádrži v styku s vodou)
 • predfúkaný protitlak vždy je nižší, ako tlak z čerpadla a preto dodáva do rozvodu aj nižší prietok
 • Preto je pre vodáreň typické kolísanie prietoku aj tlaku vody (zamedzí tomu inštalácia regulátora vody, ale pozor – treba mať z čoho regulovať, treba zakúpiť vyššie tlaky vodárne)
 • Toto kolísanie je predovšetkým nepríjemné pri ohrievačoch vody, obzvlášť prietokových, kde spôsobuje kolísanie teploty vody, čo je napr. pri sprchovaní veľmi nepríjemné
 • Predfúkaný protitlak má predpísanú hodnotu (0,2 bar=20 kPa pod spodnú zapínaciu hodnotu tlakového spínača) a musí sa pravidelne kontrolovať a dofúkať (pozri ....odkaz... Ako a kedy dofúkavať nádrž)
 • Pre vodáreň je ideálne, aby tlakový spínač často nevypínal a zapínal vodáreň v krátkom časovom slede, ale dodával vodu čerpadlom bez prerušovania. Preto nie je dobré trvale predimenzovať výkon vodárne, ale ani poddimenzovať
 • Samonasávacie čerpadlá majú obvykle nižší tlak aj prietok, ale sú lacnejšie až o tretinu, ponorné čerpadlá do vŕtaných a kopaných studní majú však vyššie úžitkové hodnoty (vyšší komfort: tlak, prietok, nie je počuť hluk, odpadajú možné problémy so sacím potrubím, majú iba výtlačné ...), ale sú o niečo drahšie
 • U oboch typoch sa používa rovnaký systém s nádržou a tlakovým spínačom
 • U samonasávacích čerpadiel je najdôležitejšie dôsledne a správne vykonať inštaláciu sacieho potrubia (pozri ....odkaz... Zásady inštalácie sacieho potrubia samonasávacích čerpadiel)
 • Veľkosť nádrže ovplyvňuje intenzitu spínania, dnes sú s modernými čerpadlami najpredávanejšie vodárne so 60 alebo 80 litrovou nádržou (pozri ....odkaz... Veľkosť nádrže a jej predfúkavanie)
 • Ak je väčšia vzdialenosť studne od pivnice (nad 3 m a vždy pri neistej kvalite, spádovaniu a dimenzie sacieho potrubia!) odporúča sa u samonasávacích čerpadiel rozdelenie čerpadla od nádrže, pričom čerpadlo môže byť umiestnené čo najbližšie pri studni (napr. v šachte) a nádrž spolu s tlakovým spínačom v dome (napr. pivnici). Výhody: odpadnú problémy so spádovaním a dimenziami sacieho potrubia, uľahčené dofúkavanie nádrže priamo v dome a zabránenie predčasnému hrdzaveniu. POZOR! tlakový spínač vždy musí byť pri nádrži !

VODÁREŇ pre rodinný dom (chatu) by mala mať:

 1. dostatočný tlak vody (odporúčame vodárne s tlak. spínačmi 2/3,5 bar alebo 3/4,5 bar prípadne viac)
 2. tlak vo vodovodných rozvodoch distribučných vodární je obvykle 5 až 6 barov (500 -600kPa)
 3. preto treba uvažovať s dostatočným tlakom aj u súkromných domácich vodární
 4. dostatočnú veľkosť nádrže (najpredávanejšie 60 a 80 litrové)
 5. dostatočný prietok vody - postačí 40 - 60 litrov/min., ak nemáte vyššie nároky na zavlažovanie ako jedným postrekovačom (napr. pri výsuvných postrekovačoch treba výrazne vyšší výkon čerpadla)
 6. kvalitný a dostatočný zdroj čistej vody (najdôležitejšie !)
 7. ak máte vŕtanú, alebo kopanú studňu odporúča sa použiť na vodáreň ponorné čerpadlo (mierne vyššiu cenu vysoko prevažuje vyšší komfort pri používaní, vyšší tlak, takmer žiadna hlučnosť)
 8. pri rozhodovaní uprednostniť výrobky so značkou Csk, s platnými certifikátmi na pitnú vodu a s certifikátom pre zabudovanie do stavby v zmysle zákona č.90/1998 Z.z., taktiež nezabudnúť na dobrý servis !

Príklad pre pochopenie,

prečo zvoliť vyšší tlak na vodárni a a nie parametre najlacnejších vodárni t.j. 20 litrová nádrž a spínacie tlaky tlakového spínača 1,2 /2,4 bar:

 • Vodáreň má zapínací tlak len 1,2 bar, čo znamená, že predfúkaný tlak v nádrži je 1,0 bar a to je tlak, ktorým sa vytláča voda do rozvodu
 • V skutočnosti však čerpadlo umiestnené napr. v pivnici, či na podlahe bytu musí ešte vytlačiť vodu napr. do batérie v kúpeľke minimálne 3 m do výšky, takže reálny tlak vytláčaný predfúkaným protitlakom je vo Vašej batérii či ventile už len 0,7 bar, ak náhodou otvoríte ventil aj vo vedľajšej miestnosti môže sa stať, že nie je dostatok vody, alebo nedostatočný tlak neotvorí Váš spotrebič alebo ohrievač

Všeobecné zásady pre výber a používanie vodárne:

 1. Kvalita vodárne a kvalita zdroja vody sú predpokladom k spoľahlivému chodu a dlhej životnosti vodárne. Je to dlhodobá a dobrá investícia, prispôsobte preto tomu Váš výber
 2. Skôr, ako sa rozhodnete pre konkrétny typ vodárne, preverte výdatnosť Vášho zdroja vody ( obzvlášť dôležité pri narážaných studniach). Potom zvoľte čerpadlo s prietokom primeraným možnostiam Vášho zdroja vody
 3. V závislosti na množstve nečistôt obsiahnutých vo vode, odporúčame inštaláciu „odpieskovacieho“ filtra na mechanické nečistoty, u narážaných studní vždy ! !
 4. U čerstvo narazených studní nie je možné použiť ihneď el. čerpadlo, ale ručné čerpadlo (pumpu), dokiaľ sa nevytvorí okolo narážacieho hrotu v štrkovej vrstve odčerpaním piesku dostatočný zásobník vody, umožňujúci prevádzku el. čerpadla (alebo vyčistiť studňu iným spôsobom - Poraďte sa s odborníkmi! ) Piesok vo vode veľmi rýchlo opotrebuje hydrauliku čerpadla vinou užívateľa – nie je uznané ako záručná oprava!
 5. Samonasávacie čerpadlo: je čerpadlo, ktoré je schopné po zaliatí hydrauliky vodou, samočinne nasať vodu sacím potrubím zo studne z určitej hĺbky (dané fyzikálnymi zákonmi a stratami v sacom potrubí– reálne max. cca 7 - 8m, závisí aj od použitého potrubia, vzdialenosti čerpadla od zdroja, stratami v rozvode a pod.) Pozri: Zásady správnej montáže sacieho potrubia ...
 6. Ponorné čerpadlá: čerpadlá ponorené v čerpanej vode a nádrž spolu s tlakovým spínačom sú umiestnené na inom mieste vo vnútri objektu –napr. pivnici: sú o niečo drahšie, ale majú výhody: komfort v prevádzke, vyšší výkon a tlak vody, nie je počuť hluk (nanajvýš občasné cvakanie tlakového spínača), odpadajú prípadné problémy so sacím potrubím ako u samonasávacieho čerpadla)
 7. U vŕtaných a kopaných studní odporúčame hlavne pri využití pre rodinné domy vždy použiť ponorné čerpadlá !
 8. Samočinný (automatický) chod vodárne zabezpečuje tlakový spínač. Tlak vody v potrubí sa pohybuje v rozmedzí nastavenom tlakovým spínačom. Neprestavujte tento spínač, z výroby je nastavený obvykle na max. možnú hodnotu podľa výkonu použitého čerpadla. Pri prestavení na vyššiu hodnotu sa stane, že nevypne a čerpadlo sa poškodí
 9. Veľmi dôležité pri výbere vodárne je zvoliť tlaky nastavenia tlakového spínača (t.j. pracovné tlaky vodárne). Tlakové spínače sa nesmú prestavovať (čerpadlá obvykle nemajú na to rezervu), preto zvoľte vopred vodáreň pracujúcu pri vyšších tlakoch (pre rodinný dom je potrebné minimálne 2,0/3,5 bar, alebo (odporúčame) výkonnejšiu verziu 3,0/4,5 bar (výhodná pre rodinný dom)
 10. 1 bar=1 atmosféra= 100 kPa = 10 m výšky (statického tlaku)
 11. Ak čerpaná voda obsahuje piesok alebo iné mechanické nečistoty, odporúča sa vždy nainštalovať na sacie potrubie odpieskovací filter, s jemnosťou použitej vložky (kartuše) 80 mikrónov (u narážaných studní nevyhnutné vždy!). Filtre zakúpite v predajniach čerpadiel.

  Pri použití jemnejších kartuší (60 mikrónov) treba preveriť ich dostatočný prietok cez filter, menej jemné kartuše sa neodporúčajú používať (napr. 250 mikrónov), pretože nedostatočne zachytávajú piesok

 12. Na sacie potrubie vodárne je potrebné inštalovať kvalitnú plnoprietokovú spätnú klapku – treba dokúpiť, nie je súčasťou vodárne (asi 150 – 250 Sk). Odporúčame nešetriť pár korún: zvoliť kvalitu, napr. celomosadznú, nie s plastovými časťami
 13. Použitie klapky na výtlak sa odporúča pri väčších výškach vodovodného systému (a vždy keď použijete ochranu chodu nasucho nastavenú na nižší tlak), aby sa zabránilo pôsobeniu hydrostatického tlaku vodného stĺpca na čerpadlo
 14. Vzhľadom k modernej konštrukcii čerpadiel a veľmi nízkemu príkonu elektromotora sa vodárne štandardne dodávajú v jednofázovom prevedení ( 230V/ 50Hz)
 15. Elektromotory čerpadiel už majú vo vinutí zabudovanú vratnú tepelnú ochranu, ktorá pri preťažení (prehriatí) vinutia motor vypne, po ochladnutí sa samočinne zapne a chráni tým motor pred poškodením (nemýliť sa, nie je to ochrana chodu nasucho!!)
 16. Tam, kde hrozí strata vody v sacom potrubí a tým chod čerpadla nasucho (bez vody) odporúča sa vždy inštalácia ochrany chodu nasucho (zakúpite v predajniach čerpadiel)
 17. Ak chcete mať konštantný tlak v potrubí, treba osadiť do výtlačného potrubia redukčný ventil – odporúčame napr. MALGORANI (cca 750 - 1 000 Sk) - nastavený pod spodnú hodnotu použitého tlakového spínača (Nezabudnúť, že ak chcete regulovať tlak vody, treba použiť vodárne s vyššími tlakmi 3/4,5 bar, aby bolo z čoho regulovať)
 18. Ak v objekte máte prietokové ohrievače vody, alebo menšie zásobníkové ohrievače vody, odporúča sa vždy použiť redukčný ventil, vyhnete sa nepríjemnému kolísaniu teploty vody zapríčinenému bežným kolísaním tlaku a prietoku vody u každej vodárne (obzvlášť nepríjemné pri sprchovaní!)
 19. pri použití klasickej vodárne s nádržou sa hlavne pri zavlažovaní stáva, ak je odoberané množstvo vody výrazne menšie, ako menovitý výkon čerpadla, že čerpadlo stále zapína a vypína v krátkych intervaloch, čím je čerpadlo nadmerne namáhané, dochádza k predčasnému opotrebeniu čerpadla a hrozí jeho poškodenie každý výrobca elektromotorov predpisuje max. 40 zopnutí elektromotora za hodinu, čo je v tomto prípade vysoko prekročené!!. Pozri: VODÁREŇ A ZAVLAŽOVANIE ZÁHRADY, TRÁVNIKOV a pod.
 20. pri častom zapínaní a vypínaní elektromotora dochádza taktiež k jeho prehriatiu a vzniká možnosť kondenzácie pár vo vnútri motora s následným spálením elektrovinutia !
 21. Zásady správnej inštalácie: Zásady správnej inštalácie samonasávacieho čerpadla, alebo Zásady správnej inštalácie ponorných čerpadiel.
 • Domáce vodárne sú vybavené modernými tlakovými nádobami s vakom z potravinárskej gumy, pri ktorých voda neprichádza do styku s kovovým plášťom nádrže ( hygienické hľadisko, nižšia náročnosť na údržbu)
 • Štandardne dodávané nádrže majú objem 24, 35, 50, 60, 80 a 100 litrov, na objednávku možno použiť nádrže s objemom 150, 200 a 500 litrov. Objem nádrže na Vašej vodárni zvoľte podľa predpokladanej spotreby, automatický chod vodárne zabezpečí aj u menšej nádrže dostatok neustále čerstvej vody
 • V priestore medzi vakom a plášťom nádrže je predfúkaný protitlak (0,2 bar=20kPa nižší ako spodná hodnota tlak. spínača), ktorý zabezpečuje vytláčanie vody z vaku v čase, keď nie je v činnosti čerpadlo
 • Pravidelne kontrolujte každý mesiac správnu hodnotu predfúkanému protitlaku, skontrolujte aj tesnosť ventilky (pokles zistíte aj podľa toho, že sa výrazne skrátila doba zapínania čerpadla a cvakanie tlakového spínača)
 • nádrž dofúkať bežným spôsobom ako pneumatiku na aute
 • Časté zapínanie čerpadla (keď je malá nádrž, alebo nie je predfúkaná na určenú hodnotu) spôsobuje viac ako dvojnásobne vyšší odber prúdu a predčasné opotrebenie, až zničenie čerpadla a tlakového spínača
 • Najpredávanejšie nádrže na vodárňach pre domácnosť: 60 a 80 litrov
 • Pri výrobnom nastavení diferencie tlakového spínača výrobcom vodárne predstavuje množstvo vody vytlačenej z nádrže do zapnutia čerpadla až tretinu objemu nádrže: (napr. 24 litrová asi 6-8 litrov, 60 litrová asi 17-20 litrov, 80 litrová asi 25 litrov), z toho vyplýva väčší počet zopnutí pri 24 litrovej nádrži za minútu (!), napr. pri sprchovaní či polievaní a počet zopnutí môže byť max. 40 krát za hodinu !!
 • Pri použití vertikálnej nádrže je potrebné túto vrchom odvzdušniť, aby sa dosiahli uvedené hodnoty (pozrieť návod k nádrži)
 • Vodáreň s nádržou treba umiestniť do miestností, kde nie nadmerne vlhko (napr. pivnice) a je možnosť pohodlne pravidelne dofúkať nádrž napr. malým kompresorom. Nie je vhodné ich umiestniť do šácht pri studni !
 • V prípade korózie a vážneho mechanického poškodenia treba nádrž nahradiť novou

Ako a kedy dofúkavať nádrž :

V rámci bežnej údržby vykonávanej prevádzkovateľom je potrebné pravidelne dofúkať nádrž na určený protitlak uvedený v návode a na výrobnom štítku:

 • minimálne štvrťročne a vždy, ak často spína čerpadlo
 • moderná nádrž je dvojpriestorová, s vymeniteľným gumovým vakom, vo vaku je čerpaná voda a medzi vakom a plášťom nádrže predfúkaný protitlak vzduchu (vytláča vodu v čase vypnutého čerpadla)
 • pokles protitlaku vzduchu v nádrži sa prejavuje častým spínaním čerpadla
 • dofúkať treba cez automobilovú ventilku pod plastovou krytkou na nádrži, rovnakým spôsobom ako sa dofúkavajú pneumatiky na aute:
  1. odpojiť vodáreň od el. energie vytiahnutím el. zástrčky z el. zásuvky
  2. uvoľniť tlak v rozvode vody otvorením najbližšieho kohúta
  3. po chvíli manometer vodárne ukazuje nulový tlak v rozvode vody
  4. odskrutkovať krytku ventilky na nádrži
  5. skontrolovať automanometrom hodnotu protitlaku v nádrži
  6. ak nie je dostatočný protitlak, dofúkať predfúkaný protitlak na stanovenú hodnotu –uvedené na štítku a v návode (0,2 bar pod nastavenú spodnú hodnotu tlakového spínača)
  7. skontrolovať tlak automobilovým manometrom
  8. skontrolovať, či ventilka neprepúšťa vzduch
  9. vadnú ventilku vymeniť za originálnu autoventilku (krátky typ),nikdy nie bežnú dlhú ventilku (môže poškodiť vak !)
  10. zatvoriť otvorený kohút v rozvode vody
  11. zaskrutkovať krytku ventilky
  12. zasunúť el. zástrčku do zásuvky el. energie
 • jednoduchšie možno skontrolovať dostatočné predfúkanie aj sledovaním intenzity spínania čerpadla a tým, že sa zistí klesajúci objem vytlačenej vody z nádrže
 • Ak totiž klesá hodnota protitlaku vzduchu medzi vakom a nádržou, zvyšuje sa množstvo vody v nádrži, dochádza k častejšiemu spínaniu čerpadla, pri absencii vzduchu môže byť frekvencia až zhruba sekundová, čo vydáva zvýšený hluk čerpadla (ktorý sa obvykle prenáša po potrubí do celého systému rozvodu vody ako neprirodzený zdroj hluku -cvakanie spínača a čerpadla) a upozorní prevádzkovateľa, že nie je niečo v poriadku
 • Samozrejme častejšie spínanie čerpadla a tlakového spínača spôsobuje aj ich nadmerné opotrebovanie !
 • pri absencii vzduchu v nádrži dochádza k pritlačeniu vaku tlakom vody o teleso nádrže so zvarmi a telesom ventilky, kde môže dôjsť k poškodeniu gumového vaku prepichnutím
 • kontrolovať pravidelne aj funkčnosť ventilky, podľa potreby ju vymeniť
 • manometer na vodárni ukazuje tlak vody, nie predfúkaný protitlak nádrže!
 • Bez uvoľnenia tlaku vody bod b). a c). sa nedá zistiť skutočný protitlak vzduchu
 • ak tečie voda cez ventilku, treba vymeniť poškodený vak nádrže
 • POZOR! Činnosť vodárne bez správne dofúkanej nádrže môže spôsobiť poškodenie čerpadla častým spínaním a taktiež predčasné prederavenie gumového vaku trením len na malej ploche!

GUMOVÝ VAK V NÁDRŽI:

 • je to spotrebný materiál, ktorého životnosť je obmedzená intenzitou používania vodárne
 • gumový vak sa počas svojej činnosti napĺňa vodou (rozťahuje a váhou vody trie o dno nádrže), pri vyprázdňovaní sa zmršťuje a týmito pohybmi dochádza k jeho postupnému opotrebovaniu (zodratiu v spodnej časti), takže ho treba vymeniť (je to spotrebný tovar, podobne ako pneumatika u auta)
 • jeho opotrebenie je závislé od intenzity používania, ale taktiež od správneho predfúkania protitlaku v nádrži, keď pri nedostatočnom tlaku je v nádrži viacej vody a intenzívnejšie trenie na menšom priestore vaku. Je to presne analogické s pneumatikou na automobile, kde najazdenými kilometrami dochádza k bežnému opotrebeniu (bez ohľadu na to, či to bolo za tri mesiace alebo dva roky), ale pri jazde na prázdnej pneumatike dôjde k jej zničeniu veľmi rýchle, obvykle okamžite
 • tlak samozrejme časom klesá (rovnako ako je to bežné u automobilovej pneumatiky) a preto ho treba pravidelne dofúkať
 • K úniku tlaku dochádza kontinuálne už od nafúkania, samozrejme rýchlosť úniku je daná predovšetkým kvalitou ventilky (je všeobecne známe a každý šofér s tým má skúsenosti, že po jej dofúkaní po dlhšom čase je obvykle „zalepená“, treba ju „prefúknuť “, už netesnia jej gumové časti tak kvalitne ako pôvodne a dochádza k rýchlejšiemu úniku tlaku vzduchu)
 • Z dôvodu uvedených subjektívnych činiteľov u použitých častí vodárne a tiež časovej závislosti, nie je možné objektívne stanoviť, aká môže byť intenzita úniku vzduchu z nádrže (môže dôjsť k úniku už po mesiaci ale aj podstatne dlhšom období) , taktiež rokmi používania dochádza k bežnému opotrebeniu materiálov a skráteniu doby spoľahlivosti a životnosti výrobkov
 • Taktiež sa môže stať, že ak sa vykoná výmena nového vaku a ponechá sa stará nedostatočne tesniaca ventilka, dôjde v krátkom čase opätovne k extrémnej situácii a opätovnému k poškodeniu aj nového vaku
 • Náhradný vak je bežne dostupný v odborných predajniach u predajcov vodární a nádrží
 • výmena je jednoduchá po odskrutkovaní príruby (uvedené v návode na prevádzku nádrže)
 • Z toho vyplýva: pre spokojnosť s vodárňou a primeranou životnosťou vaku nádrže je potrebné pravidelne kontrolovať hodnotu predfúkania vaku
 • Domáca vodáreň je určená na zásobovanie domu či chaty pitnou, alebo úžitkovou vodou
 • Je ju možné využívať aj na zavlažovanie, treba však dodržať určité zásady
 • Dôležité je dodržať, aby čerpadlo nebolo v krátkych intervaloch zapínané a vypínané tlakovým spínačom (hrozí predčasné opotrebovanie čerpadla, alebo až jeho poškodenie vinou užívateľa!)
 • každý výrobca elektromotorov predpisuje max. 40 zopnutí elektromotora za hodinu !!!

Využite naše rady:

 • AK CHCEME VYUŽÍVAŤ VODÁREŇ AJ NA ZÁSOBOVANIE DOMU VODOU, AJ ZÁROVEŇ ZAVLAŽOVAŤ:

  1. zabezpečte dostatočný odtok vody z vodárne (napr. 3/4“ alebo 1“ záhradnou hadicou a použiť viacej zavlažovacích rozstrekovačov) tak, aby čerpadlo vodárne nebolo vypínané, ale pracovalo bez prestávky
  2. ak sa nedá inak (ak používate postrekovače s malým prietokom vody a máte výkonnú vodáreň), tak jednoducho použite ešte jednu hadicu, alebo otvorte niekde v rozvode ventil a vypúšťajte časť vody napr. do potoka, alebo pod stromy, dôležité je, aby nezopínalo tlakový spínač na vodárni (nedostatočným odtokom vody z vodárne) !
  3. pre použité typy kvalitných čerpadiel je ideálne, keď pracujú dlhší čas bez prerušenia, u väčšiny môžu aj nepretržite, častým vypínaním a zapínaním sa rýchlejšie opotrebujú a samozrejme je vyše 2 krát vyššia spotreba el. energie záberovým prúdom pri rozbehu čerpadla
 • AK CHCEME LEN ZAVLAŽOVAŤ:

  1. ak chcete použiť vodáreň len na zavlažovanie a chcete aby sa čerpadlo automaticky pri uzatvorení výtokového ventilu vyplo, tak nie je potrebné inštalovať vodáreň s nádržou (odpadá veľa problémov!)
  2. na čerpadlo treba nainštalovať automatické elektronické zariadenie (tzv. automatická vodáreň) t.j. zariadenie, ktoré funguje ako automatická vodáreň (automaticky vypína čerpadlo a obvykle zabezpečuje aj ochranu chodu nasucho), ale nemá nádrž a preto je vhodné len tam, kde nie je časté zapínanie a vypínanie čerpadla t.j. hlavne pri zavlažovaní
 • Deklarované hodnoty uvádzané na čerpadlách či vodárňach reálne v praxi znižujú straty v rozvodoch (sacie a výtlačné potrubia)
 • Každý typ použitého materiálu má istú stratu (odpor) voči čerpanej vode, s ktorými treba pri inštalácii počítať
 • Podľa toho treba zvoliť čerpadlo s parametrami, ktoré dosiahne požadovaný výkon aj po odpočítaní strát v rozvodoch (obzvlášť keď sú dlhé rozvody pri zavlažovaní, rozvody v stavbe a pod.)
 • obzvlášť dôležité je so stratami počítať pri sacom potrubí, kde nevhodnou dimenziou (malým priemerom) potrubia a ďalšími odpormi použitých častí (filter, klapka, sací kôš, zanesený odpieskovací filter a i.) ľahko stratíme až na polovicu zo sacej schopnosti čerpadla !
 • Napríklad:
  • spätná klapka, sací kôš, odpieskovací (čistý) filter: urobia stratu z hĺbky sania každý až 0,5m ! (znečistený filter oveľa viac!)
  • čím tenšie potrubie, rúrka, hadica – tým väčšie straty v rozvode (pre porovnanie: napr. potrubie o priemere 1“ urobí stratu (odpor) až 17%, 5/4“ asi 6%, 6/4“ už len 1,6 %)
  • rúrky hrdzavé zvýšia straty vyše 2x (postupným nárastom hrdze vzniká nebezpečenstvo postupného zhoršovania nasávania v sacom potrubí!!)
  • každé koleno a ohyb spôsobia straty ako 5m dĺžka potrubia
  • každých 10 m výškového potrubia znamená stratu 1 bar
 • Z uvedeného vyplýva, že straty významným spôsobom ovplyvňujú samonasávaciu schopnosť čerpadiel a ich reálny výkon v prevádzke, treba s nimi pri prevádzke uvažovať